Close

Noves Tecnologies

Les noves tecnologies són una part important del dia a dia en la nostra societat. Les fem servir tant en els moments d’oci com en la jornada laboral. 

Un dels nostres objectius és afavorir la relació i contacte dels nens amb les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació), per tal que es formin com a usuari d’elles i així aprenguin a fer-ne un bon ús i poder aplicar-ho a tots els àmbits de la vida.

Les TIC ens donen moltes oportunitats en el procés d’ensenyament-aprenentatge i no per això deixem de banda els llibres de paper, sobretot en la lectura i consulta d’informació (Biblioteca).

Amb programes com clics, editors de textos, navegadors d’Internet… 


Treballem per a potenciar i desenvolupar la competència digital del nostre alumnat, millorant dia a dia i reforçant els coneixements específics treballats a altres àrees.

D’aquest projecte en deriven les següents iniciatives:

 • Pissarres digitals i projectors a totes les aules.

 • Ordinadors portàtils a les aules d’Infantil i Primària.

 • Connexió Wi-Fi a tota l’escola.

 • Ordinadors portàtils individuals a l’ESO (Educat 1×1).

 • Aula d’informàtica a l’ESO. 

 • Plataforma per a l’educació i comunicació.

 • Google apps (Drive, Calendar, …).

 • Google Sites a totes les àrees a l’ESO.

 • Activitats dirigides a l’aula amb mòbil.

 • Programació. 

 • Xarxes socials.