Close

1 de juny de 2020

Pla Obertura de Centre

  • Previsió en FASE 2 (8 de juny)
  • El curs continua telemàticament fins el 19 de juny.
  • L’assistència a l’escola tindrà caràcter voluntari a totes les etapes.

 No podran assistir al centre els alumnes que:

  • Presentin simptomatologia compatible amb la COVID-19.
  • Que convisquin o hagin tingut contacte estret amb una persona que hagi donat positiu o amb simptomatologia compatible amb la malaltia en els 14 dies anteriors.
  • Que no tinguin el calendari de vacunació al dia.
  • Que pateixin una patologia prèvia que els fa vulnerables a la COVID-19.
  • Que formin part d’un col·lectiu de risc.

Es farà una atenció personalitzada prioritzant la tutoria virtual amb la tutora, amb l’alumne/a i/o pare o mare, a petició de la família o la tutora. La tutoria presencial és totalment excepcional i únicament pot venir el pare o la mare, i sempre amb cita prèvia programada per la tutora.

Aquí podeu consultar la informació dels diferents plans  d’obertura per etapes:

Per a poder venir cal adjuntar la DECLARACIÓ RESPONSABLE que adjuntem.Aquesta declaració s’ha d’enviar a la tutora (com a document o imatge) dins les dates que s’especifiquen per cada etapa(llegir plans d’obertura), degudament signada. Les famílies que no ho enviïn dins el termini establert, s’entén que no vindran els seus fills/es i per tant NO PODRAN ENTRAR A L’ESCOLA.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *