Close

9 de maig de 2020

Preinscripció 2020-2021

El Departament d’Ensenyament ha fet públiques les dates per la PREINSCRIPCIÓ Curs 20-21

CALENDARI

 • Oferta inicial de places escolars: 8 de maig de 2020
 • Presentació de sol·licituds amb suport informàtic: del 13 al 22 de maig de 2020
 • Presentació de sol·licituds presencialment amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig de 2020
 • Presentació de documentació: fins al 25 de maig de 2020

Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia.

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig de 2020
 • Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 9 de juny de 2020, a les 11 h
 • Llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020
 • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d’ofici): del del 26 al 29 de juny de 2020
 • Oferta final de places escolars: 6 de juliol de 2020
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 7 de juliol de 2020

Matrícula

 • Del 13 al 17 de juliol de 2020

S’ha prioritzat la preinscripció telemàtica,  i la presencial únicament es farà quan sigui impossible fer-ho per internet,  i així podrem mantenir les  mesures de seguretat.

PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA ( del 13 al 22 de maig)

*De seguida que tinguem on fer la telemàtica us informarem a la web de l’escola  manentrambla.cat

 • Quan empleneu la preinscripció no oblideu, a més a més de les dades personals:
 • La preinscripció la trobareu a Estudiar a Catalunya
 • En aquest cas, no és necessari presentar la sol·licitud ni la documentació en paper.
 • Per tal de reduir la presència de les famílies en els centres educatius, es promou l’ús de la sol·licitud en suport informàtic.
 1. Posar un correu electrònic; dos si pot ser.
 2. Telèfons de contacte.
 3. Més d’una opció de centre.
 4. Signar la preinscripció (l’adreça que consta en el DNI de qui signi, ha de ser la mateixa que la que consti en la preinscripció.
 5. Per a qualsevol dubte ens truqueu i us informarem de com fer-ho.
 • Quan heu acabat el tràmit per internet, cal enviar un correu electrònic a  info@manentrambla.cat amb el resguard i la documentació acreditativa, escanejada o fotografiada.
 • IMPORTANT!!! Quan ho hàgiu fet, si no rebeu cap correu per part de l’escola confirmant que ho hem rebut, poseu-vos en contacte amb nosaltres per si hi ha hagut algun problema en l’enviament.

PRESENTACIÓ PRESENCIAL (del 18 al 22 de maig)

 • Si us fos impossible fer la preinscripció telemàticament, us poseu en contacte amb l’escola (telèfon o correu electrònic) i us donarem cita prèvia; amb aquesta mesura reduirem la concentració innecessària de persones.
 • Es recomana:
 • Preferiblement, una persona.
 • Portar el bolígraf.
 • Portar fotocòpies fetes i així reduirem el temps d’espera.
 • Portar mascareta i guants.
 • No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat, en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.
 • Si una preinscripció es presenta fora de termini, haurà de ser emplenada a paper i presentada personalment a l’escola.

DOCUMENTACIÓ

 • DNI pare, mare i fill/a si s’escau.
 • Llibre de família
 • Targeta sanitària
 • Carnet de vacunacions
 • Carnet de família nombrosa (en cas de tenir-lo)
 • Carnet de família monoparental ( en cas de tenir-lo)

PER IMPRIMIR LA SOL·LICITUD

Sol·licitud

HORARIS

 

LLISTES DE BAREM PROVISIONAL

Els centres publiquen al web les diverses llistes de resultats, d’acord amb la normativa de protecció de dades, estaran anonimitzades.

En aquest sentit, el codi de preinscripció tindrà el format PRE20-21XXXXX i els 3 darrers números del codi de la sol·licitud (exemple PRE20-21XXXXX323). Pel que fa al nom i cognoms, estarà format per les dues primeres inicials del nom, i les del primer i el segon cognom (exemple SuRoPo).

Podeu consultar els resultats des d’aquesta pàgina; per fer-ho es necessita:

 • El codi de la sol·licitud. Quan es pugui fer la consulta rebreu un missatge amb aquest codi a l’adreça electrònica que s’ha indicat a la sol·licitud (si no rebeu el missatge, mireu el correu brossa).
 • El número del document d’identificació personal (DNI, NIE o passaport) del tutor o tutora que s’ha indicat a la sol·licitud com a referent per fer les consultes.

Llistes de sol·licituds amb la puntuació

 • En aquestes llistes trobareu les sol·licituds de preinscripció ordenades alfabèticament amb la informació sobre la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem. Si la sol·licitud no s’ha puntuat correctament o hi ha alguna errada en les dades es pot presentar una reclamació al centre per correu electrònic.
 • Un cop resoltes les reclamacions, les llistes es tornen a publicar amb la puntuació de cadascuna i el número aleatori assignat a cada sol·licitud (serveix per a l’ordenació en cas d’empat).

 Sorteig públic (si hi ha més sol·licituds que places) 

 • El sorteig públic determina el número a partir del qual s’ordenen les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Aquest número és el que s’ha assignat aleatòriament en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Els germans que demanen plaça al mateix centre, ensenyament i nivell, si ho fan constar a la sol·licitud, se’ls assigna el mateix número de desempat.

Llistes definitives amb les sol·licituds ordenades 

 • Les sol·licituds s’ordenen segons els criteris de prioritat, la puntuació definitiva i el número de desempat.

Llistes amb l’assignació de places i llistes d’espera 

 • Cada centre publica la llista d’alumnes admesos al centre i la llista d’alumnes que s’hi han preinscrit, però que tenen un altre centre assignat. Si el centre no ha pogut atendre totes les sol·licituds, també publica la llista d’espera.
 • La llista d’espera està formada per totes les sol·licituds que han demanat el centre en primera opció o posteriors, sempre que no tinguin assignada una petició d’ordre anterior (per tant, prioritzada pel sol·licitant). La llista s’ordena per ordre de petició, la puntuació definitiva i el número de desempat.
 • Fins al 8 de setembre de 2020 si en un centre que té llista d’espera es produeix alguna vacant, aquesta s’ha d’oferir als alumnes que han demanat aquell centre en primera opció (o posteriors) i no se’ls ha assignat ja un centre demanat amb prioritat; qui rebi l’oferta pot matricular-se en el centre o renunciar-hi i, en aquest cas, se l’elimina de la llista d’espera i la plaça vacant s’ofereix al següent de la llista. La gestió d’aquestes llistes d’espera és responsabilitat del centre.

 Llistes d’alumnes matriculat 

 • A l’inici de curs es publica la llista d’alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i admissió així com el nombre de vacants resultants, un cop finalitzat el procés.

RECLAMACIONS DE LA LLISTA DE BAREM PROVISIONAL

 • Com amb les preinscripcions, s’haurà d’enviar al correu de l’escola o bé demanar cita prèvia si es vol fer personalment.

 

 Anirem actualitzant la informació a mesura que sigui rebuda. Per tenir informació recent, no dubteu en trucar-nos o enviar correu i consultar el següent enllaç  Estudiar a Catalunya

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *